Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Turawskie Ogrody 2018

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Turawa do udziału w Konkursie Turawskie Ogrody.

Celem konkursu jest zachęcenie mieszkańców do poprawy stanu czystości, ładu i porządku, a także estetyki poszczególnych posesji oraz pokazanie, że stan ich otoczenia ma bardzo istotny wpływ nie tylko na ich samopoczucie, ale również na atrakcyjność gospodarczą i turystyczną oraz promocję całej Gminy Turawa wśród odwiedzających.

Pokaż swój ogród!

PDFRegulamin Konkursu Turawskie Ogrody 2018.pdf (95,70KB)
PDFZgłoszenie do Konkursu Turawskie Ogrody.pdf (78,39KB)
DOCXZgłoszenie do Konkursu Turawskie Ogrody.docx (14,43KB)

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.