Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Stowarzyszenie LGD „Kraina Dinozaurów”

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD. Zakres naboru obejmuje przedsięwzięcie 2.2.3 LSR publikacje związane z zachowaniem i popularyzacją dziedzictwa lokalnego oraz 1.1.1 Budowa nowych oraz modernizacja istniejących szlaków, ścieżek, tras turystycznych, w tym rowerowych, przyrodniczych, historycznych, konnych i innych, oznakowanie atrakcji i obiektów o szczególnym znaczeniu dla obszaru LGD. Treść ogłoszeń znajduje się w poniższych załącznikach.

PDFogloszenie-nr-10-2018-dot.-przedsiewziecia-2.2.3.pdf (201,63KB)
PDFogloszenie-nr-11-2018-dot.-przedsiewziecia-1.1.1.pdf (182,69KB)

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.