Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2018 na terenie Gminy Turawa oraz określenia sezonu kąpielowego

Wójt Gminy Turawa informuje o konsultacjach uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2018 na terenie Gminy Turawa oraz określenia sezonu kąpielowego.
Konsultacje odbędą się w dniach 01-21.06.2018 r. Przy konsultacji zostaną zastosowane następujące formy:
- publikacja tekstu dokumentu na stronie www.turawa.pl
- publikacja tekstu dokumentu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Turawie
- przyjmowanie uwag i wniosków za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres promocja@turawa.pl
- przyjmowanie uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy w Turawie, ul. Opolska 39 c, 46-045 Turawa

PDFProjekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2018 na terenie Gminy Turawa oraz określenia sezonu kąpielowego (4,39MB)

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.