Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

CZAS NA RYBĘ - SZKOLENIE DLA RESTAURATORÓW

Rybacka Lokalna Grupa Działania "Opolszczyzna" informuje, iż rozpoczynają realizację projektu CZAS NA RYBĘ! Projekt realizowany jest wspólnie z Lokalną Grupą Działania Nyskie Księstwo Jezior i Gór. Celem projektu jest m.in. wyszkolenie kucharzy i restauratorów z województwa opolskiego z przyrządzania lokalnych ryb! Szkolenia są bezpłatne, prowadzone przez wyspecjalizowanych kucharzy i mają charakter warsztatów. Odbywać się będą na terenie województwa opolskiego, w szkołach gastronomicznych.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie Rybackiej Lokalnej Grupy Działania "Opolszczyzna" - TUTAJ.

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.