Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Przypomnienie

Urząd Gminy w Turawie przypomina o obowiązku sporządzania rocznych sprawozdań o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami, które należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

Więcej informacji na ten temat oraz wzory formularzy można znaleźć TUTAJ

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.