Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Nabory wniosków w RLGD "Opolszczyzna"

Informujemy, że Rybacka Lokalna Grupa Działania "Opolszczyzna" ogłosiła dziewięć naborów wniosków w ramach realizacji lokalnej strategii rozwoju kierowanej przez społeczność, objętej Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze". Nabory prowadzone będą od 1 do 16 lutego 2018 r. Szczegóły dotyczące naborów znajdują się pod tym linkiem.

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.