W związku ze zgłoszeniami o znalezionych psach, które uciekły lub zaginęły w panice po wystrzałach petard, informujemy właścicieli zwierząt aby w poszukiwaniach postępowali zgodnie z poniższymi wytycznymi:

  1. Przekazywali informację o zaginięciu psa do Sołtysa swojej wsi oraz Sołtysów sąsiednich miejscowości – często pies znajduje się w sąsiedniej wsi,
  2. Poszukiwali na stronie internetowej Gminy Turawa (www.turawa.pl) – ogłoszenia o znalezionych psach są umieszczane na bieżąco,
  3. Przekazywali informację o zaginionym psie do Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Opolu (www.opole.toz.pl, tel. 77 44 10 225), Fundacji Fioletowy Pies (www.fioletowypies.pl, tel. 664 332 220) lub innych fundacji zajmujących się opieką nad zwierzętami,
  4. Poszukiwali na stronie internetowej Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami: www.opole.toz.pl, tel. 77 44 10 225, Fundacji Fioletowy Pies (www.fioletowypies.pl, tel. 664 332 220) lub innych fundacji zajmujących się opieką nad zwierzętami,
  5. Poszukiwali poprzez portale społecznościowe np. facebook,
  6. Poszukiwali poprzez strony internetowe Schronisk dla zwierząt – informacje o zaginionych i znalezionych psach,
  7. Poszukiwali poprzez strony internetowe sąsiednich gmin – zdarza się, że pies przemieścił się do sąsiedniej gminy.

 

PRZYPOMNIENIE:

Zabezpieczenie zwierzęcia jest obowiązkiem właściciela, który winien podjąć wszystkie środki, aby nie dopuścić do sytuacji aby przerażony i wystraszony pies błąkał się po terenach wsi.

 

Przypominamy, że w świetle obowiązującego stanu prawnego za zwierzęta utrzymywane przez ich właścicieli bądź przez inne osoby, pod których opieką zwierzęta pozostają, pełną odpowiedzialność ponoszą właściciele tych zwierząt bądź te osoby.

Zgodnie z art. 77 Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U z 2015 r. poz. 1094). „kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany”.

 

Opublikował(a): 
Data publikacji:
 02-01-2018 13:26

Modyfikował(a): Magdalena Sadowska
Data modyfikacji:
 04-01-2018 09:36
Przewiń do góry