Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego

- o możliwości zapoznania się z projektem uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie "Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej i strefy miasta Opola ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10 i poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz poziomów dopuszczalnych pyłu PM 2,5, ozonu i benzenu dla strefy opolskiej", którego integralną część stanowi Plan Działań Krótkoterminowych.

- możliwości składania uwag i wniosków do przedmiotowego projektu w terminie do 20 listopada 2017r.

Spotkanie konsultacyjne w ramach konsultacji społecznych  projektu dokumentu:
30 listopada 2017r. godz. 9.00 w sali konferencyjnej nr 1 (parter) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu na ul. Hallera 9.

 

Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 20-11-2017 09:11

Przewiń do góry