Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Gminy Turawa z Organizacjami Pozarządowymi Oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2018 rok

Wójt Gminy Turawa informuje o konsultacjach Rocznego programu współpracy Gminy Turawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok. 
Konsultacje odbędą się w dniach 10-17.11.2017 r. Przy konsultacji zostaną zastosowane następujące formy:
- publikacja tekstu dokumentu na stronie www.turawa.pl w zakładce Organizacje i Stowarzyszenia
- publikacja tekstu dokumentu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Turawie
- przyjmowanie uwag i wniosków za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres promocja@turawa.pl
- przyjmowanie uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy w Turawie, ul. Opolska 39 c, 46-045 Turawa

PDFRoczny program współpracy Gminy Turawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok (159,83KB)

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.