Zachęcamy do udziału w projektach wyłonionych do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w województwie opolskim.

Poniżej przedstawiamy listę wybranych przedsięwzięć, w ramach których aktualnie prowadzone są rekrutacje.

Szkolenia i staże dla osób do 29. roku życia:

Realizator Wsparcie Obszar realizacji Dane kontaktowe
Projekt: Młodzi na czasie - czas na pracę

Izba Rzemieślnicza

w Opolu

 • Diagnoza potrzeb i poradnictwo zawodowe z opracowaniem IPD;
 • Szkolenia zawodowe;
 • Pośrednictwo pracy; 
 • Staż zawodowy

 

województwo opolskie

ul. Katowicka 55
45-061 Opole
tel. +48 77 454 31 73
faks +48 77 454 31 73 21 

e-mail: agnieszka.wojtal@izbarzem.opole.pl

Specjalista ds. aktywizacji:

Agnieszka Wojtal
tel.: +48 77 454 31 73 w. 21

Adres e-mail: agnieszka.wojtal@izbarzem.opole.pl 

http://www.izbarzem.opole.pl

Projekt: Kwalifikacje + kompetencje = praca

Europejskie Centrum Edukacyjne - Europäisches Bildungszentrum sp. z o.o.

 • Diagnoza i identyfikacja potrzeb. Utworzenie IPD
 • Realizacja pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i wsparcia psychologicznego
 • Przeprowadzenie Analizy potencjału zawodowego, warsztatów motywacyjnych i aktywnego poszukiwania pracy 
 • Realizacja szkoleń
 • Staże
województwo opolskie

ul. Szpitalna 17 A
45-010 Opole
tel. +48 77 423 22 45
faks +48 77 423 22 45

e-mail: eceo@eceo.pl

Koordynator projektu: 

Danuta Proks 
tel.: +48 77 423 22 45

 

Projekt: Indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa 59 młodych z niepełnosprawnościami z woj. opolskiego szansą na pracę

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”
 • Diagnoza potrzeb z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania oraz indywidualne wsparcie psychologiczne
 • Przygotowanie do aktywizacji zawodowej poprzez realizację warsztatów wyjazdowych
 • Realizacja staży, szkoleń indywidualnie dopasowanych do potrzeb uczestników
 • Pośrednictwo pracy
województwo opolskie

Oddział Opolski:
ul. M. Konopnickiej 2
46-100 Namysłów

Koordynator projektu:

Ewelina Sławska 
tel.: +48 77 410 36 88

http://far.org.pl

Projekt: Inwestycja w siebie - to się opłaca!
Europejskie Centrum Edukacyjne - Europäisches Bildungszentrum sp. z o.o.
 • Diagnoza, identyfikacja potrzeb oraz przygotowanie IPD
 • Przeprowadzenie pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i wsparcia psychologicznego
 • Przeprowadzenie działań wspomagających
 • Przeprowadzenie szkoleń
 • Przeprowadzenie staży
województwo opolskie

ul. Szpitalna 17 A
45-010 Opole
tel. +48 77 423 22 45
faks +48 77 423 22 45

e-mail: eceo@eceo.pl

Koordynator projektu: 

Danuta Proks
tel.: +48 77 423 22 45

 

Projekt: Opolska Akademia Sukcesu
Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki
 • Identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych
 • Grupowe poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełnienia kompetencji i kwalifikacji zawodowych
 • Nabywanie, podwyższanie lub dostosowanie kompetencji i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, poprzez wysokiej jakości szkolenia
 • Wysokiej jakości Staże Zawodowe
 • Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby
województwo opolskie

Stowarzyszenie aktywnego Wspierania Gospodarki
ul. Piękna 56A
50-506 Wrocław
tel. +48 691082877

e-mail: biuro@sawg.pl

Koordynator projektu:

Sylwia Oślizło
tel.: +48 691082877

www.sawg.pl

Projekt: Absolwent - najlepsza inwestycja
Forbis sp. z o.o.
 • Identyfikacja potrzeb i opracowanie Indywidualnego Planu Działania w ramach indywidualnego poradnictwa zawodowego
 • Poradnictwo zawodowe grupowe - warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
 • Pośrednictwo pracy
 • Szkolenia prowadzące do nabywania, podwyższania lub dostosowania kompetencji i kwalifikacji
 • Staże zawodowe
województwo opolskie

ul. Krakowska 49
47-100 Strzelce Opolskie
tel. +48 77 440 06 30
faks +48 77 440 06 30

e-mail: biuro@grupaforbis.pl

Koordynator projektu:

Piotr Matusiak
tel.: +48 77 440 06 30

www.grupaforbis.pl

 

Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 07-11-2017 12:00

Modyfikował(a): Magdalena Sadowska
Data modyfikacji:
 07-11-2017 14:02
Przewiń do góry