Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Ogłoszenie o naborze

Stowarzyszenie LGD „Kraina Dinozaurów” informuje, że na stronie internetowej Stowarzyszenia http://www.krainadinozaurow.pl/pl/ogloszenia-o-naborach,194.html znajduje  się ogłoszenie o naborze wniosków:
Ogłoszenie nr 10/2017 dot. przedsięwzięcia 2.2.1 wsparcie podmiotów działających w sferze kultury w przygotowaniu oferty promującej specyfikę obszaru LGD - (2.10.2017)

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.