Konferencja została zorganizowana przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Toruń. Patronat nad Konferencją objął Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Prezydent Miasta Grudziądz.

Celem Konferencji było podzielenie się dotychczasową wiedzą w zakresie ochrony wód,  zaprezentowanie dotychczasowych wdrożonych metod rekultywacji jezior, ich skuteczności, dostępności,  kosztów oraz nowych pomysłów i technologii na rzecz poprawy ekosystemów wodnych.

Wśród trzydniowych obrad swoje wystąpienia prezentowali wybitni naukowcy z polskich kluczowych uczelni, którzy od lat zaangażowani są w problematykę zanieczyszczonych jezior.

Byli wśród nich przedstawiciele: Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Politechniki Krakowskiej. W obradach również uczestniczyły najważniejsze ośrodki naukowe w Polsce, które prowadzą badania na jeziorach:

  • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu,
  • Politechnika Koszalińska,
  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

W trakcie Konferencji wyżej wymienione uczelnie prezentowały wyniki badań wybranych rekultywacji jezior w Polsce oraz ocenę efektów wdrożonych projektów rekultywacji. Wśród analizowanych jezior, które poddane były wieloletnim badaniom i działaniom naprawczym znalazły się: Jezioro Rudnickie Wielkie, Jezioro Długie w Olsztynie, Jezioro Szwarzędzkie, Jezioro Siekiera, Jezioro Jamno i Bukowo.

Prowadzący odnosili się do aktualnego stanu jakości wód w kraju, w tym do problemu występującego zakwitu sinic. Z tym problemem boryka się w Polsce bardzo dużo zbiorników. Intensywne zakwity sinic zwalcza Jezioro Magistrackie w Mrągowie za pomocą technologii CYANOXIDE.

Naukowcy odkreślali również jaka jest aktualna presja czynników zewnętrznych na stan wód.

Dla Gminy Turawa udział w Konferencji był szczególnym wyróżnieniem ze względu na to, iż w programie był temat pt "Stan Zbiornika Średniego w Turawie jako wynik jego rekultywacji" -  prezentowany przez Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W prezentacji omówione zostały dotychczasowe wyniki badań. Z analizy wyników badań wynika, że "zastosowane zrównoważone zabiegi rekultywacyjne w Zbiorniku Średnim w Turawie doprowadziły do wyraźnej poprawy jakości wody. Obniżeniu uległy stężenia związków biogennych do wartości bezpiecznych dla pojawienia się zakwitów wody. Przebudowie uległ fitoplankton, zmniejszając liczebność i biomasę". "W badanym okresie poprawa jakości wód jest wyraźna".

Kompletny materiał o Jeziorze Średnim został opublikowany w naukowym wydaniu  pn "Ochrona i rekultywacja jezior" pod redakcją Ryszarda Wiśniewskiego, Toruń 2017r.

Dla zainteresowanych wydanie jest dostępne do wglądu w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Turawa (pok. 35).

Obraz 793.jpeg Obraz 781.jpeg
Obraz 652.jpeg Obraz 628.jpeg

 

Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 21-09-2017 12:58

Modyfikował(a): Magdalena Sadowska
Data modyfikacji:
 21-09-2017 13:05
Przewiń do góry