Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Stanowisko Wójta

W dniach 12-13 września 2017r. w Opolu odbyła się konferencja pn. „Odrzańska Droga Wodna: zagrożenia, perspektywa i znaczenie dla gospodarki” zorganizowana przez Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska, na której obecny był Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Wojewoda Opolski oraz Marszałek Województwa Opolskiego.

W konferencji brał również udział Wójt Gminy Turawa Pan Waldemar Kampa, który wyraził swoje stanowisko w kwestii powiązania rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej z gospodarką wodną na Zbiorniku Turawa. Według oceny Wójta Gminy Turawa rozwój żeglugi na Odrze nie może odbywać się kosztem zrzutów wody z Jeziora Dużego Turawskiego.

Gmina Turawa intensywnie zabiegała o zachowanie przez zarządcę Zbiornika Turawa – RZGW we Wrocławiu odpowiedniego poziomu wody tj. 175 m n.p.m./ 68-69 mln m3, aby w sezonie turystycznym ograniczyć do minimum, uciążliwy dla turystów i podmiotów gospodarczych, zakwit sinic (przy wysokim stanie zbiornika i większych przepływach w jeziorze, woda wolniej się nagrzewa, co w konsekwencji zapobiega zakwitowi sinic). W wieloletniej obserwacji zbiornika jednoznacznie wynika, iż z powodu niewykonania przez RZGW we Wrocławiu rewitalizacji Zbiornika Turawa, występuje zjawisko zakwitu sinic, a jedyną możliwą obecnie "walką" z tym problemem jest odpowiednio wysokie piętrzenie wody.

Stosowne piętrzenia w tym celu zostały ustalone w pozwoleniu wodno-prawnym wydanym przez Marszałka Województwa Opolskiego na rzecz RZGW we Wrocławiu oraz w Planie zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, wydanym Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu.

Zgodnie z powołanym pozwoleniem wodno-prawnym oraz Planem w okresie od kwietnia do drugiej dekady sierpnia poziom wody w Zbiorniku Turawa winien wynosić - 175,00 m n.p.m (dopuszczalne są wahania poziomu wody +/- 30cm), co stanowi ok. 68-63 mln m3.

Niestety w sezonie turystycznym 2017r. ustalone przepisami prawa piętrzenia nie były przestrzegane przez RZGW we Wrocławiu, ponieważ jak czytamy w odpowiedzi na interwencję Gminy Turawa w tej sprawie cyt.: "Dla zapewnienia odpowiedniej głębokości tranzytowej na odcinku Odry swobodnie płynącej w celu przemieszczenia się statków z międzynarodowym ładunkiem, RZGW we Wrocławiu podjęło decyzję o dokonaniu zrzutów uzupełniających przepływ w Odrze".

Dla przypomnienia, w drugiej połowie lipca 2017r. objętość wody w zbiorniku wynosiła ok. 57 mln m3, gdzie miała być - zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym - na poziomie min. 63 mln m3. Jest to ewidentne łamanie prawa.

W związku z tym, stanowisko Wójta Gminy Turawa jest jednoznaczne i następujące: "Aby pogodzić funkcję Zbiornika Turawa z Odrzańską Drogą Wodną w pierwszej kolejności należy udrożnić koryto Odry w celu przywrócenia jej żeglowności oraz rewitalizować Zbiornik Turawa. Na łamanie prawa się nie zgadzam".

Obraz 1099.jpeg Obraz 1097.jpeg
Obraz 1095.jpeg Obraz 1093.jpeg

Danuta Piwowarczyk

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.