W dniach 12-13 września 2017r. w Opolu odbyła się konferencja pn. „Odrzańska Droga Wodna: zagrożenia, perspektywa i znaczenie dla gospodarki” zorganizowana przez Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska, na której obecny był Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Wojewoda Opolski oraz Marszałek Województwa Opolskiego.

W konferencji brał również udział Wójt Gminy Turawa Pan Waldemar Kampa, który wyraził swoje stanowisko w kwestii powiązania rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej z gospodarką wodną na Zbiorniku Turawa. Według oceny Wójta Gminy Turawa rozwój żeglugi na Odrze nie może odbywać się kosztem zrzutów wody z Jeziora Dużego Turawskiego.

Gmina Turawa intensywnie zabiegała o zachowanie przez zarządcę Zbiornika Turawa – RZGW we Wrocławiu odpowiedniego poziomu wody tj. 175 m n.p.m./ 68-69 mln m3, aby w sezonie turystycznym ograniczyć do minimum, uciążliwy dla turystów i podmiotów gospodarczych, zakwit sinic (przy wysokim stanie zbiornika i większych przepływach w jeziorze, woda wolniej się nagrzewa, co w konsekwencji zapobiega zakwitowi sinic). W wieloletniej obserwacji zbiornika jednoznacznie wynika, iż z powodu niewykonania przez RZGW we Wrocławiu rewitalizacji Zbiornika Turawa, występuje zjawisko zakwitu sinic, a jedyną możliwą obecnie "walką" z tym problemem jest odpowiednio wysokie piętrzenie wody.

Stosowne piętrzenia w tym celu zostały ustalone w pozwoleniu wodno-prawnym wydanym przez Marszałka Województwa Opolskiego na rzecz RZGW we Wrocławiu oraz w Planie zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, wydanym Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu.

Zgodnie z powołanym pozwoleniem wodno-prawnym oraz Planem w okresie od kwietnia do drugiej dekady sierpnia poziom wody w Zbiorniku Turawa winien wynosić - 175,00 m n.p.m (dopuszczalne są wahania poziomu wody +/- 30cm), co stanowi ok. 68-63 mln m3.

Niestety w sezonie turystycznym 2017r. ustalone przepisami prawa piętrzenia nie były przestrzegane przez RZGW we Wrocławiu, ponieważ jak czytamy w odpowiedzi na interwencję Gminy Turawa w tej sprawie cyt.: "Dla zapewnienia odpowiedniej głębokości tranzytowej na odcinku Odry swobodnie płynącej w celu przemieszczenia się statków z międzynarodowym ładunkiem, RZGW we Wrocławiu podjęło decyzję o dokonaniu zrzutów uzupełniających przepływ w Odrze".

Dla przypomnienia, w drugiej połowie lipca 2017r. objętość wody w zbiorniku wynosiła ok. 57 mln m3, gdzie miała być - zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym - na poziomie min. 63 mln m3. Jest to ewidentne łamanie prawa.

W związku z tym, stanowisko Wójta Gminy Turawa jest jednoznaczne i następujące: "Aby pogodzić funkcję Zbiornika Turawa z Odrzańską Drogą Wodną w pierwszej kolejności należy udrożnić koryto Odry w celu przywrócenia jej żeglowności oraz rewitalizować Zbiornik Turawa. Na łamanie prawa się nie zgadzam".

Obraz 1099.jpeg Obraz 1097.jpeg
Obraz 1095.jpeg Obraz 1093.jpeg

Danuta Piwowarczyk

Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 21-09-2017 11:18

Modyfikował(a): 
Data modyfikacji:
 21-09-2017 11:41
Przewiń do góry