Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Sprzątanie nad Jeziorami Turawskimi

W dniu 14 września 2017r. na obrzeżach Jeziora Dużego, Jeziora Średniego oraz Małego odbyło się sprzątanie śmieci.

Sprzątanie zainicjowała firma Wrigley Poland Sp. z o .o.  z siedzibą ul. Obodrzycka 69, 61-249 Poznań, która w ramach przeprowadzanych przez firmę akcji ekologicznych wystąpiła do Gminy Turawa z inicjatywą bezpłatnego posprzątania po sezonie turystycznym terenów wokół Jezior Turawskich.

W ramach współpracy w tym działaniu, Urząd Gminy Turawa zapewnił worki na zbiórkę odpadów oraz zabezpieczył odbiór zebranych worków przez firmę wywozową.

Za udział w akcji wszystkim uczestnikom firmy Wrigley Poland Sp. z o.o. serdecznie dziękujemy i liczymy na kolejne inicjatywy na rzecz środowiska naturalnego. Zachęcamy naszych lokalnych przedsiębiorców do wspierania tego typu imprez o charakterze proekologicznym.

IMG_0391.jpeg IMG_0371.jpeg
IMG_0364.jpeg

 

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.