Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Konsultacje społeczne

Wójt Gminy Turawa informuje o prowadzonych w okresie od dnia 21.09.2017r. do dnia 04.10.2017r. konsultacjach społecznych projektu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Turawa.

Konsultacje prowadzone są na podstawie przepisów:

- uchwały Nr XIII/85/2016 Rady Gminy Turawa z dnia 22 stycznia 2016r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych.

1. Przedmiot konsultacji.

Projekt Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Turawa

2. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.

Konsultacje rozpoczynają się w dniu 21 września 2017 r. i kończą w dniu 04 października 2017r.

3. Forma konsultacji.

Zgłaszanie przez mieszkańców Gminy Turawa uwag, przy wykorzystaniu formularza zgłaszania uwag, w terminie od dnia 21 września 2017 r. do dnia 04 października 2017 r. w Urzędzie Gminy w Turawie, ul. Opolska 39c:

1) osobiście w sekretariacie Urzędu;

2) listownie na adres Urzędu – data wpływu do dnia 04.10.2017r.;

3) na adres elektroniczny: .

4. Wyniki konsultacji

Informacja o wynikach konsultacji społecznych będzie podana w dniu 5 października 2017r. na stronie internetowej www.turawa.pl.

Do pobrania:

PDFProjekt Uchwały.pdf (226,28KB)

DOCXFormularz zgłaszania uwag do projektu.docx (14,19KB)

PDFInformacja o wynikach konsultacji społecznych.pdf (224,94KB)

 

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.