Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Konkurs Turawskie Ogrody 2017 rozstrzygnięty

Do zabawy swoje ogrody zgłosiło 14 pasjonatów ogrodnictwa z całej gminy. Celem konkursu było zachęcenie mieszkańców do poprawy stanu czystości, ładu i porządku, a także estetyki poszczególnych posesji oraz pokazanie, że stan ich otoczenia ma bardzo istotny wpływ nie tylko na ich samopoczucie, ale również na atrakcyjność gospodarczą i turystyczną oraz promocję całej Gminy Turawa wśród odwiedzających. 
Zgodnie z regulaminem konkursu, oceny dokonano w oparciu o następujące kryteria:
a) czystość, ład i porządek na terenie całej posesji, 
b) ogród kwiatowy w tym różnorodność kwiatów,
c) różnorodność krzewów, zadrzewienie, 
d) dodatkowe elementy architektury ogrodowej, 
e) ogólne wrażenie estetyczne. 
Komisja Konkursowa w składzie: Beata Kupka – radna Gminy Turawa, Danuta Piwowarczyk – inspektor ds. ochrony środowiska oraz Bartłomiej Kita – kierownik Referatu Turystyki I Promocji Gminy miała bardzo trudne zadanie, bo każdy ogród jest niepowtarzalny, tworzony z pasją i kochany przez właścicieli. Uznanie należy się wszystkim zgłoszonym, niemniej jednak komisja ustaliła poniższy werdykt:
I miejsce 
 Beniamin Lotko z Węgier,
II miejsce 
 Barbara Wyrwas z Turawy-Marszałek, 
Sylwia Krok z Kadłuba Turawskiego
III miejsce
Maria Waloszek-Brzozoń z Kadłuba Turawskiego
Genowefa Klapan z Ligoty Turawskiej
Wyróżnienie
Krystyna Staś z Ligoty Turawskiej
Róża Knop z Węgier
Wręczenie nagród nastąpiło 10 sierpnia na Dożynkach Gminnych w Ligocie Turawskiej. Zapraszamy wszystkich miłośników ogrodnictwa do następnej edycji konkursu „Turawskie Ogrody”.

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.