Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Zaproszenie na spotkanie informacyjno-szkoleniowe

Serdecznie zapraszamy mieszkańców gmin:
Chrząstowice, Dobrodzień, Kolonowskie, Ozimek, Turawa, Zawadzkie, Zębowice
do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjno-szkoleniowym z zakresu:


• warunków aplikowania o środki z poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego
PROW 2014-2020, dotyczące przedsięwzięć:
- 1.1.2 oznakowanie i doposażenie w elementy wspólnej wizualizacji i promocja szlaku kajakowego na Małej Panwi na obszarze LGD
- 1.4.2.- poprawa warunków sanitarnych wokół atrakcji turystycznych i obiektów rekreacyjno-sportowych na obszarze LGD.
- 1.2.1.- stworzenie znaku jakości i pochodzenia dla produktów i usług wysokiej jakości oraz specyficznych dla obszaru LGD.

• dokumentów aplikacyjnych z poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego
PROW 2014-2020,
• zasad oceniania, interpretacji kryteriów oceny wniosków i wyboru projektów
 

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Kraina Dinozaurów” w Ozimku, ul. Słowackiego 18, w dniu 04 września 2017r.

Początek szkolenia godzina 16.00.

Chętnych do udziału w szkoleniu prosimy o wypełnienie i przesłanie kart zgłoszeniowych.

Do pobrania:

DOCXFormularz zgloszeniowy.docx (243,67KB)

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.