Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Ogłoszenia o naborach

Stowarzyszenie LGD „Kraina Dinozaurów” informuje, że na stronie internetowej Stowarzyszenia http://www.krainadinozaurow.pl/pl/ogloszenia-o-naborach,194.html znajdują  się ogłoszenia o naborach wniosków:

Ogłoszenia z dnia 08.08.2017

Ogłoszenie nr 7/2017 dot. przedsięwzięcia 1.1.2 - oznakowanie i doposażenie w elementy wspólnej wizualizacji i promocja szlaku kajakowego na Małej Panwi na obszarze LGD

Ogłoszenie nr 8/2017 dot. przedsięwzięcia 1.4.2. - poprawa warunków sanitarnych wokół atrakcji turystycznych i obiektów rekreacyjno-sportowych na obszarze LGD

Ogłoszenie nr 9/2017 dot. przedsięwzięcia 1.2.1. - stworzenie znaku jakości i pochodzenia dla produktów i usług wysokiej jakości oraz specyficznych dla obszaru LGD

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.