Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Informacja

Wojewódzki  Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu rozszerzył ofertę „Programu ograniczenia niskiej emisji w województwie opolskim dla osób fizycznych i przedsiębiorców należących do sektora MŚP przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu” o możliwość finansowania:

  • najemców lokali komunalnych,
  • zadań w budynkach wielorodzinnych, których właścicielami są osoby fizyczne,
  • przedsiębiorców należących do sektora MŚP.
Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.