Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Pierwszy zlot fanów japońskiej motoryzacji Osaka

8db81e8c-5ea9-11e7-8ca3-525400d183e6_hd_PLAKAT FINAL.jpeg

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.