Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Fundusz Sołecki na rok 2018

Informacja o wysokości środków przypadających poszczególnym sołectwom w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018 dostępna jest w załączniku.

PDFInformacja o FS na 2018 rok.pdf (386,37KB)

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.