Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Nowe wyzwania Ochotniczych Straży Pożarnych

Plakat-page-001.jpeg

PDFProgram.pdf (208,74KB)
DOCregulamin ćwiczenia.doc (4,80MB)
 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.