plakat_2017.jpeg

 

REGATY O PUCHAR WÓJTA GMINY TURAWA,

Puchar Śląska w klasie Omega Standard

Jacht Klub Opolski - Turawa 24 - 25.06.2017 r.

1.  TERMIN I MIEJSCE

Regaty będą rozgrywane na Jeziorze Turawskim w dniach 24 - 25.06.2017r.

2.  ORGANIZATOR

      Wójt Gminy Turawa

      Jacht Klub Opolski

3. PRZEPISY

3.1 Regaty zostaną rozegrane zgodnie z „Przepisami” zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF 2013 – 2016, przepisami klasowymi

(Omega Standard – http://klasaomega.pl/content/download/przepisy-techniczne-dla-floty-standard-2017-2020.pdf;
Omega Klasyczna - http://www.ppjk.pl/ppjk/klasy-jachtow/omega-klasyczna/item/50-przepisy-klasowe-omega-klasyczna;
Klasa 470 - http://470er.pl/wpcontent/uploads/2011/09/przepisy_klasowe_470_2005.pdf),
 oraz innymi przepisami.

3.2 Zgodnie z „Zasadami organizacji żeglarskich regat sportowych w klasach amatorskich” 2013 r. §5, Organizator rezygnuje ze stosowania przepisów Kodeksu Reklamowania ISAF.

4. KLASY

Regaty zostaną rozegrane w następujących klasach: Omega Standard, Omega Klasyczna, 470 - kategoria Masters.

5. WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA

5.1 W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający następujące dokumenty, które należy przedstawić podczas procedury zgłoszeniowej:

  • dowód wpłaty wpisowego (50 zł. klasa Omega), 20 zł. od osoby – pozostałe klasy
  • ubezpieczenie OC: sternicy jachtów zgłoszonych do regat muszą posiadać ważną na czas wyścigów polisę OC obejmującą w swym zakresie zdarzenia wynikłe podczas wyścigów. Brak ważnej polisy OC będzie skutkował nie przyjęciem do regat.
  • dowód rejestracyjny lub certyfikat jachtu

5.2 Zgłoszenia do regat przyjmowane będą w dniu 23.06.2017 r. w godzinach 18:00-20:00 w Biurze Regat na terenie Przystani JKO i w dniu 24.06.2017 r. od godziny 08:00 do godziny 9:30.

5.3. Zgłoszenia wstępne przyjmowane będą na adres e-mail:

6. PROGRAM REGAT

Piątek 23.06.2017 

- 18:00 – 20:00 Przyjmowanie zgłoszeń

Sobota 24.06.2017  

- 08:00 – 9:30 Przyjmowanie zgłoszeń,

- 10:00 – Otwarcie regat,

- 10:55 – Sygnał Ostrzeżenia do I-go wyścigu dnia,

- 20:00 –Ognisko żeglarskie

Niedziela   25.06.2017    

- 9:55 - Sygnał Ostrzeżenia do I-go wyścigu dnia,

- 15:00 - uroczyste zakończenie regat.

7. PUNKTACJA

7.1 Stosowany będzie System Małych Punktów, wg Dodatku „A” PRŻ.

7.2 Planowane jest rozegranie 9 wyścigów. Przy rozegraniu już 1 wyścigu regaty uznaje się za ważne.

7.3 W przypadku rozegrania 4 wyścigów, 1 najgorszy wyścig zostanie odrzucony, przy rozegraniu 7 i więcej wyścigów najgorsze dwa będą odrzucone

7.4 Klasyfikowane będą klasy, w których uczestniczyć będą przez całe regaty co najmniej 3 jachty.

7.5 Nie klasyfikuje się zawodników, którzy nie ukończyli żadnego wyścigu lub zostali w nim zdyskwalifikowani.

7.6 W dniu ostatnim regat 25.06.2017 jeżeli procedura startowa (sygnał OSTRZEŻENIA ) nie rozpocznie się do godz. 13:00, to regaty zostaną zakończone z taką ilością wyścigów jaką udało się przeprowadzić.

8. INSTRUKCJA ŻEGLUGI

Instrukcja Żeglugi będzie dostępna w Biurze Regat po zakończeniu procedury zgłoszeniowej.

9. TRASY

Regaty zostaną rozegrane na trasie opisanej w instrukcji żeglugi.

10. SYSTEM KAR

Dodatek „P” PRŻ nie będzie miał zastosowania.

11. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.

12. NAGRODY

Zawodnicy, którzy zajmują miejsce 1 otrzymają puchar i nagrodę okolicznościową, 2 – 3 nagrody rzeczowe.

13. PRAWO DO WIZERUNKU

Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

14. ZAKWATEROWANIE

Pole namiotowe, parking za darmo.

Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 23-06-2017 12:35

Modyfikował(a): Magdalena Sadowska
Data modyfikacji:
 23-06-2017 13:06
Przewiń do góry