Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Informacja dla pszczelarzy

Poszkodowani pszczelarze powinni zgłaszać zatrucia pszczół do:

Wojewódzkiego Inspektoratu  Ochrony Roślin i  Nasiennictwa w Opolu

45-835 Opole, ul. Wrocławska 172
Sekretariat tel. 77 474-46-19; 457-56-08,
fax 77 474-46-19
wi-opole@piorin.gov.pl

godziny pracy 730-1530

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.