Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Komunikat Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Turawie z dnia 5.06.2017 r.

W dniach 6 – 8 czerwca  2017 r. odbędzie się ćwiczenie RENEGADE/SAREX 17/I obejmujące obszar województwa opolskiego. Podczas ćwiczenia możliwe jest uruchomienie systemu alarmowania i ostrzegania ludności cywilnej poprzez uruchomienie syren alarmowych.
Obowiązujące sygnały to: 
•    "OGŁOSZENIE ALARMU" - modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut,

•    "ODWOŁANIE ALARMU" - ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut
Wyemitowane sygnały będą alarmami ćwiczebnymi mającymi na celu sprawdzenie systemu alarmowania i ostrzegania.

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.