Polecamy
 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ
 • FR

XVIII Turawskie Biegi Przełajowe

XVIII TURAWSKIE BIEGI PRZEŁAJOWE

„Kilometry dobra”

 1. Cel :
 • popularyzacja czynnego spędzania czasu wolnego i zdrowego stylu życia
 • podnoszenie sprawności fizycznej
 • popularyzacja lekkiej atletyki wśród młodzieży szkolnej
 1. Organizatorzy : Gmina Turawa, Publiczne Gimnazjum w Turawie, Pracownia Orange Kotórz Wlk.
 2. Termin: 20.05.2017 r.  (SOBOTA), godzina 9.30 oficjalne otwarcie imprezy
 3. Miejsce:          BOISKO LZS KOTÓRZ MAŁY
 4. Kategorie wiekowe, dystanse, czas rozpoczęcia biegu oraz nr biegu:
 • Rocznik 2010 i młodsi   dziewczęta             150m               godz. 10.00      bieg  nr 1  
 • Rocznik 2010 i młodsi   chłopcy                   150m               godz. 10.05      bieg  nr 2
 • Rocznik 2009 – 2008    dziewczęta               300m              godz. 10.15      bieg  nr 3
 • Rocznik 2009 – 2008    chłopcy                     300m              godz. 10.25      bieg  nr 4
 • Rocznik 2007 – 2006    dziewczęta               300m              godz. 10.35      bieg  nr 5
 • Rocznik 2007 – 2006    chłopcy                     500m              godz. 10.45      bieg  nr 6
 • Rocznik 2005 – 2004    dziewczęta               600m              godz. 10.55      bieg  nr 7
 • Rocznik 2005 – 2004    chłopcy                  1000m              godz. 11.05      bieg  nr 8
 • Rocznik 2003 – 2002    dziewczęta            1000m              godz. 11.15      bieg  nr 9
 • Rocznik 2003 – 2002    chłopcy                  1500m              godz. 11.25      bieg  nr 10
 • Rocznik 2001 – 2000    dziewczęta            1500m              godz. 11.25      bieg  nr 10
 • Rocznik 2001 – 2000    chłopcy                  2000m              godz. 11.40      bieg  nr 11
 • Rocznik 1999 i starsi PANIE OPEN           2000m              godz. 11.40      bieg  nr 11
 • Bieg w ramach akcji „Kilometry dobra”
 • Rocznik 1999 i starsi PANOWIE OPEN  5000m              godz. 12.00      bieg  nr 12
 • Dekoracja zwycięzców, zakończenie imprezy                 godz. 12.30 
 1. W biegu 10 wspólnie pobiegną chłopcy rocznik 2003-2002 oraz dziewczęta rocznik 2001-2000. Podobnie w biegu 11-PANIE OPEN i chłopcy rocznik 2001-2000. Klasyfikowani będą osobno.                                 

      7.   Warunki uczestnictwa :

 • prawo do startu ma każda osoba odpowiadająca swojej kategorii wiekowej, posiadająca ważną legitymację szkolną (uczniowie),
 • posiadanie przez niepełnoletnich pisemnej zgody rodziców (opiekunów) lub aktualnych badań lekarskich.

       8.   Zgłoszenie do biegu: w dniu zawodów, najpóźniej 5 minut przed startem

       9.  Nagrody: w kategorii przedszkolaki przewidziano pamiątkowe medale i upominki, w pozostałych kategoriach puchary za miejsca I-III.

skanowanie0055.jpeg

skanowanie0056.jpeg

                  

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.