Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Ostrzeżenie hydrologiczne

Data i godzina wydania: 27.04.2017 - godz. 13:41

Biuro: Biuro Prognoz Hydrologicznych Oddziału IMGW-PIB we Wrocławiu

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNENr O:3

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych
Stopień zagrożenia: 3

Obszar: zlewnie dopływów Odry (woj. opolskie)
Ważność: od 2017-04-27 14:00 do 2017-04-28 18:00
Przebieg: W związku z prognozowanymi opadami deszczu w zlewniach dopływów Odry prognozowane są, po chwilowej stabilizacji, ponowne wzrosty stanów wody z przekroczeniem stanów ostrzegawczych, lokalnie także alarmowych. W Branicach w ciągu dnia stany wody będą ulegały nieznacznym wahaniom, a w godzinach wieczornych i nocnych będą ponownie wzrastać (ok. 40cm) w strefie powyżej stanów alarmowych.
Prawdopodobieństwo wystąpienie zjawiska: 85%
Uwagi: Brak

Dyżurny synoptyk hydrolog: Kamila Głowinkowska

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.