Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Komunikaty Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego

KOMUNIKAT 2/PD/2017 z dnia 17.03.2017 r.

o wystąpieniu przekroczenia poziomu dopuszczalnego
dla pyłu zawieszonego PM10 dla wartości średniodobowej

(Ostrzeżenie)

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu informuje, że na terenie strefy opolskiej województwa opolskiego stwierdzono wystąpienie przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 dla wartości średniodobowej[1] w roku 2017.

Przekroczenie średniodobowej wartości dopuszczalnej stwierdzono w oparciu o wyniki przeprowadzonej analizy stężeń pyłu PM10, zmierzonych w okresie od 01.01.2017 r. do 28.02.2017 r. na stacjach monitoringu jakości powietrza, prowadzących pomiar tego zanieczyszczenia.

Stacje pomiarowe, na terenie strefy opolskiej, na których stwierdzono przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 (wartość 24 godzinna):

- Kędzierzyn-Koźle, ul. B. Śmiałego (OpKKozBSmial),

- Zdzieszowice, ul. Piastów (OpZdziePiast),

- Olesno, ul. Słowackiego (OpOlesSlowac).

Biorąc pod uwagę dotychczas uzyskane wyniki stężeń pyłu zawieszonego PM10, można się spodziewać stwierdzenia wystąpienia przekroczenia 24 godzinnej wartości dopuszczalnej na większym obszarze województwa.

---

[1] 50 mg/m3 – średniodobowy poziom dopuszczalny, z dozwoloną liczbą przekroczeń 35 razy w roku kalendarzowym, określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r. poz. 1031).


KOMUNIKAT 3/PD/2017 z dnia 17.03.2017 r.

o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego
dla pyłu zawieszonego PM10 dla wartości średniorocznej

(Ostrzeżenie)

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu informuje, że w strefie opolskiej województwa opolskiego stwierdzono ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 dla wartości średniorocznej[1]
w roku 2017.

Zaistnienie ryzyka stwierdzono w oparciu o wyniki przeprowadzonej analizy stężeń pyłu PM10, zmierzonych w okresie ostatnich dwunastu miesięcy ze stacji monitoringu jakości powietrza, zlokalizowanej w Zdzieszowicach, przy ul. Piastów (OpZdziePiast).

Biorąc pod uwagę dotychczas uzyskane wyniki stężeń pyłu zawieszonego PM10, można się spodziewać stwierdzenia wystąpienia przekroczenia średniorocznej wartości dopuszczalnej.

---

[1]  40 mg/m3– średnioroczny poziom dopuszczalny określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r. poz. 1031).


KOMUNIKAT 4/PD/2017 z dnia 17.03.2017 r.

o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego
dla pyłu zawieszonego PM2,5

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu informuje, że w strefach województwa opolskiego stwierdzono ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5[1] w roku 2017.

Zaistnienie ryzyka stwierdzono w oparciu o wyniki przeprowadzonej analizy stężeń pyłu PM2,5, zmierzonych w okresie ostatnich dwunastu miesięcy ze stacji monitoringu jakości powietrza zlokalizowanych w strefie m. Opole oraz w strefie opolskiej:

- Opole, os. Armii Krajowej (OpOpoleOsAKr),

- Kędzierzyn-Koźle, przy ul. B. Śmiałego (OpKKozBSmial).

Biorąc pod uwagę dotychczas uzyskane wyniki stężeń pyłu zawieszonego PM2,5, można się spodziewać stwierdzenia wystąpienia przekroczenia średniorocznej wartości dopuszczalnej.

---

[1]  25 mg/m3– średnioroczny poziom dopuszczalny określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r. poz. 1031).


KOMUNIKAT 5/PD/2017 z dnia 17.03.2017 r.

o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego
dla benzenu

(Ostrzeżenie I stopnia)

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu informuje, że w strefie opolskiej województwa opolskiego stwierdzono ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla benzenu[1] w roku 2017.

Zaistnienie ryzyka stwierdzono w oparciu o wyniki przeprowadzonej analizy stężeń benzenu zmierzonych w okresie ostatnich dwunastu miesięcy ze stacji monitoringu jakości powietrza, zlokalizowanej w Zdzieszowicach, przy ul. Piastów (OpZdziePiast).

Biorąc pod uwagę dotychczas uzyskane wyniki stężeń benzenu, można się spodziewać stwierdzenia wystąpienia przekroczenia średniorocznej wartości dopuszczalnej.

---

[1]  5 mg/m3– średnioroczny poziom dopuszczalny określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r. poz. 1031).

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.