Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Zapraszamy na konkurs kroszonkarski

Urząd Gminy w Turawie oraz Wiejska Izba Regionalna Gminy Turawa w Ligocie Turawskiej zapraszają wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Turawa do wzięcia udziału w XIII edycji konkursu kroszonkarskiego, który odbędzie się 06 kwietnia 2017 r. (czwartek) o godz. 9:00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Turawskiej przy ul. Kadłubskiej 1.

 

R E G U L A M I N
konkursu na zdobienie jaj wielkanocnych


ORGANIZATOR:

Urząd Gminy w Turawie oraz Wiejska Izba Regionalna Gminy Turawa w Ligocie Turawskiej

CEL:

Konkurs ma na celu podtrzymanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi wśród mieszkańców naszej Gminy.

 

ZASADY REGULAMINU

1. W konkursie mogą brać udział mieszkańcy Gminy Turawa oraz uczniowie szkół z terenu Gminy Turawa.

2. By wziąć udział w konkursie należy zgłosić się w terminie określonym przez Organizatorów podając przy tym takie dane jak: imię, nazwisko, technika zdobienia jaj oraz kategorię wiekową. Uczniowie dodatkowo podają klasę i szkołę.

3. Na konkurs należy przywieźć 1 ugotowane jajko (gotować co najmniej 2 godz.) następnie w czasie do 3 godzin należy to jajko ozdobić wybraną przez siebie techniką.

4. Prace oceniane będą w następujący sposób:

1. Według kategorii wiekowej oraz techniki zdobieniowej:

a) uczniowie klas I - III - technika rytownicza
b) uczniowie klas I - III - technika dowolna (pozostałe techniki)
c) uczniowie klas IV - VI - technika rytownicza
d) uczniowie klas IV - VI - technika dowolna (pozostałe techniki)

2. Według kategorii wiekowej bez podziału na technikę zdobienia:

a) młodzież gimnazjalna oraz dorośli

5. Zdobienie jaj odbywa się z materiałów własnych.

6. Kryteria oceny prac:
- zachowanie tradycyjnych motywów i kolorystyki
- precyzja i dokładność wykonania
- walory artystyczne

7. Prace biorące udział w konkursie stanowią własność organizatora.

8. Nagrody:

a) za najlepsze prace konkursowe zostaną przyznane nagrody oraz dyplomy
b) o przyznaniu nagród decyduje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora

9. W kwestiach spornych interpretacja regulaminu należy do Komisji Konkursowej.

 

U W A G A ! ! !

Do 31 marca br. (piątek) należy dokonać zgłoszenia udziału w konkursie:

- telefonicznie pod nr 77 42 12 012 wewnętrzny 108 bądź
- elektronicznie na adres:
podając takie informacje jak: imię, nazwisko, technika zdobienia jaj oraz kategorię wiekową. Uczniowie dodatkowo podają klasę i szkołę.

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.