Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Zaproszenie na spotkanie informacyjno-szkoleniowe

Zaproszenie na spotkanie informacyjno-szkoleniowe

Serdecznie zapraszamy mieszkańców gmin:
Chrząstowice, Dobrodzień, Kolonowskie, Ozimek, Turawa, Zawadzkie, Zębowice do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjno - szkoleniowym z zakresu:

• warunków aplikowania o środki z poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020, dotyczące przedsięwzięć:
1.1.5 - podniesienie standardu punktów gastronomicznych, handlowych oraz miejsc noclegowych w obiektach turystycznych (modernizacja i/lub rozbudowa istniejących obiektów, zakup niezbędnego wyposażenia, zagospodarowanie terenu wokół)

1.4.2- poprawa warunków sanitarnych wokół atrakcji turystycznych i obiektów rekreacyjno-sportowych na obszarze LGD

2.2.2 - renowacja i/lub oznakowanie obiektów sakralnych
 
• dokumentów aplikacyjnych z poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020,

• wypełniania biznesplanów z poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacjiw ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020,

• zasad oceniania, interpretacji kryteriów oceny wniosków i wyboru projektów
 
Spotkanie odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Kraina Dinozaurów” w Ozimku, ul.Słowackiego 18, w dniu 03 marca 2017 r.
 
Początek szkolenia godzina 16.00.
 
Chętnych do udziału w szkoleniu prosimy o wypełnienie i przesłanie kart zgłoszeniowych.

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.