Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Przekaż swój 1% podatku

XLSXWykaz organizacji pożytku publicznego.xlsx (37,85KB) uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2016, sporządzony zgodnie z art. 27a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 z późn zm.).

Zapraszamy do zapoznania się z powyższym wykazem oraz do przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2016 dla organizacji pożytku publicznego województwa opolskiego.

1_RDPP.jpeg

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.