Polecamy
 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ
 • FR

Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Warunkiem udziału w Konkursie jest dokonanie zgłoszenia gospodarstwa rolnego. Wypełniony oraz podpisany formularz należy złożyć w Oddziale Regionalnym lub w Placówce Terenowej w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2017r.

Podstawą oceny gospodarstwa są stwierdzone w nich zagrożenia. Przy ocenie brane są pod uwagę:

 • ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy,
 • stan budynków inwentarskich i gospodarczych, w tym: schodów i używanych drabin oraz instalacji i urządzeń elektrycznych,
 • wyposażenie maszyn i urządzeń używanych w gospodarstwie w osłony ruchomych części, podpory i inne zabezpieczenia przed wypadkami,
 • stan techniczny maszyn i urządzeń stosowanych w gospodarstwie,
 • warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich,
 • stosowanie, stan i jakość środków ochrony osobistej,
 • rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym,
 • estetyka gospodarstwa rolnego.

Do pobrania:

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.