Warunkiem udziału w Konkursie jest dokonanie zgłoszenia gospodarstwa rolnego. Wypełniony oraz podpisany formularz należy złożyć w Oddziale Regionalnym lub w Placówce Terenowej w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2017r.

Podstawą oceny gospodarstwa są stwierdzone w nich zagrożenia. Przy ocenie brane są pod uwagę:

  • ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy,
  • stan budynków inwentarskich i gospodarczych, w tym: schodów i używanych drabin oraz instalacji i urządzeń elektrycznych,
  • wyposażenie maszyn i urządzeń używanych w gospodarstwie w osłony ruchomych części, podpory i inne zabezpieczenia przed wypadkami,
  • stan techniczny maszyn i urządzeń stosowanych w gospodarstwie,
  • warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich,
  • stosowanie, stan i jakość środków ochrony osobistej,
  • rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym,
  • estetyka gospodarstwa rolnego.

Do pobrania:

 

Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 08-02-2017 09:40

Modyfikował(a): Magdalena Sadowska
Data modyfikacji:
 08-02-2017 09:47
Przewiń do góry