Polecamy
 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ
 • FR

Szkolenie - grypa ptaków

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opolu

zaprasza

WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW POWIATU OPOLSKIEGO ORAZ MIASTA OPOLA

(w szczególności utrzymujących ptaki: drób, gołębie, ptaki ozdobne oraz sołtysów, zainteresowanych pracowników UG)

na spotkanie poświęcone

GRYPIE PTAKÓW

W TYM:

 1. RYZYKO ZACHOROWANIA PRZEZ CZŁOWIEKA
 2. nakaz odosobnienia drobiu i innych ptaków w zamkniętych obiektach budowlanych w sposób uniemożliwiający kontakt  z innym drobiem  i innymi ptakami;
 3. zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, gdzie utrzymywany jest drób lub inne ptaki, które nie są na stałe utrzymywane w pomieszczeniach mieszkalnych;
 4. dzikie ptaki wędrowne są potencjal­nym źródłem zakażenia, nakaz utrzymywania drobiu w sposób wykluczający dostęp do zbiorników wodnych;
 5. zgłaszanie powiatowemu lekarzowi weterynarii przemieszczeń przesyłek drobiu i jaj wylęgowych na co najmniej 24 godziny przed przemieszczeniem;
 6. obowiązek wyłożenia mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków oraz przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstwa, gdzie utrzymywane są ptaki
 7. zgłaszanie powiatowemu lekarzowi weterynarii upadków drobiu.

Spotkanie odbędzie się dnia 16 stycznia 2017 r. – poniedziałek o godz. 10:00

w Opolu, ul. Wrocławska 170 (Duża Sala)

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.