Co obejmuje pomoc prawna?

Pomoc prawna będzie polegała na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 • pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielania pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

 

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • prawa karnego,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa ubezpieczeń społecznych,
 • prawa rodzinnego,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 • podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Dla kogo pomoc prawna?

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje:

 • osobie, która nie ukończyła 26 lat,
 • osobie, która ukończyła 65 lat,
 • osobie, która posiada Kartę Dużej Rodziny,
 • osobie której, w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
 • kombatantom,
 • weteranom,
 • osobom, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.

 

 

PUNKT NIEODPŁATNEJ

POMOCY PRAWNEJ

GODZINY OTWARCIA

PODMIOT OBSŁUGUJĄCY

 

 

 

1.

DĄBROWA, Urząd Gminy, ul. Sztonyka 56

pok. Nr 110,  tel. 77 46 41 010 wew. 210

Poniedziałek  11.00 – 15.00

Fundacja TOGATUS PRO BONO

ul. Warmińska 7/1

10-544 Olsztyn

NIEMODLIN, Zespół Szkół, ul. Opolska 34  

pok. Nr 16,  tel. 697 685 812

Wtorek   14.00 – 18.00

Środa     14.00 – 18.00

KOMPRACHCICE, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

ul. Ks. B. Bilińskiego 2

pok. Nr 5,  tel. 77 46 47 305

Czwartek 12.00 – 16.00

TUŁOWICE, Urząd Gminy, ul. Szkolna 1

pok. Nr 21,  tel. 77 46 00 143 wew. 28

Piątek   9.00 – 13.00

 

 

 

 

2.

 

POPIELÓW, Samorządowe Centrum Kultury,

Turystyki i Rekreacji, ul. Powstańców 34

pok. Nr 3, tel. 77 46 92 193

Poniedziałek  10.00 – 14.00

Fundacja TOGATUS PRO BONO

ul. Warmińska 7/1

10-544 Olsztyn

DOBRZEŃ WIELKI, Urząd Gminy, ul. Namysłowska 44

pok. Nr 4,  tel. 77 46 95 483 wew. 213

Wtorek   9.00 – 13.00

Piątek    9.00 – 13.00

TURAWA, Urząd Gminy, ul. Opolska 39 C

pok. Nr 27,  tel.77 42 12 012 wew. 122

Środa    8.00 – 12.00

ŁUBNIANY, Urząd Gminy, ul. Opolska 104

pok. Nr 7,  tel. 77 42 70 589

Czwartek  11.00 – 15.00

 

 

 

 

3.

OZIMEK, Dom Kultury, ul. Ostapa Dłuskiego 4

pok. Nr 7,  tel. 77 46 51 139

Poniedziałek  9.00 – 14.00

Środa    9.00 – 14.00

STOWARZYSZENIE OPPEN

Obywatel Prawo Edukacja Nowatorstwo

ul. Duboisa 18/3

45-070 Opole

SUCHY BÓR (gm. Chrząstowice) Świetlica Wiejska,

ul. Szkolna 2

tel. 77 45 45 027

Wtorek   14.00 – 19.00

PRÓSZKÓW, Ośrodek Kultury i Sportu ul. Daszyńskiego 6

Parter,   tel. 77 46 48 062

Czwartek  12.00 – 17.00

TARNÓW OPOLSKI, Urząd Gminy, ul. Dworcowa 6

pok. Nr 2,  tel. 77 46 40 881

Piątek   9.00 – 14.00

 

 

4.

 

OPOLE, STAROSTWO POWIATOWE,

ul. 1 Maja 29

pok. Nr 1,  tel. 77 54 15 148

Poniedziałek  15.00 – 19.00

Wtorek        15.00 – 19.00

Środa            15.30 – 19.30

Czwartek      14.00 – 18.00

Piątek             8.00 – 12.00

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Opolu

 

 

5.

OPOLE, ul. Ks. Opolskich 27

pok. Nr 3,  tel. 697686123

Poniedziałek  8.00 – 12.00

Wtorek          8.00 – 12.00

Środa             7.30 – 11.30

Czwartek     10.00 – 14.00

Piątek           12.00 – 16.00

Okręgowa Rada Adwokacka w Opolu

 

 

 

Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 30-12-2016 09:27

Modyfikował(a): Magdalena Sadowska
Data modyfikacji:
 30-12-2016 11:22
Przewiń do góry