Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Otwarte konkursy ofert na rok 2017

Gmina Turawa reprezentowana przez Wójta Gminy Turawa ogłasza konkurs ofert na dotację z budżetu Gminy Turawa na realizację zadań z zakresu:
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Szczegóły znajdują się w załączonych plikach:

PDFogloszenie_sport_2017.pdf (79,08KB)

PDFogloszenie_opieka_2017.pdf (94,02KB)

Formularz oferty:

DOCXWzór oferty realizacji zadania publicznego (87,10KB)

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.