Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Zaproszenie na spotkanie informacyjno-szkoleniowe

Serdecznie zapraszamy mieszkańców gmin : Chrząstowice, Dobrodzień, Kolonowskie, Ozimek, Turawa, Zawadzkie, Zębowice do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjno-szkoleniowym z zakresu:
 
• Przedsięwzięcia 1.1.1 – budowa nowych oraz modernizacja istniejących szlaków, ścieżek, tras turystycznych, w tym rowerowych, przyrodniczych, historycznych, konnych i innych, oznakowanie atrakcji i obiektów o szczególnym znaczeniu dla obszaru LGD
 
• Przedsięwzięcia 1.1.3 – budowa i modernizacja punktów przystankowych, obiektów małej architektury oraz miejsc aktywności ruchowej typu siłownie, place zabaw, boiska i inne
 
Szkolenie odbędzie się dnia  19.12.2016 w Dobrodzieńskim Ośrodku Kultury i Sportu znajdującego się  pod adresem ul. Wolności 24 .
 
Początek szkolenia o godzinie 15:00.
 
 Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.krainadinozaurow.pl oraz w biurze LGD ,,Kraina Dinozaurów’’.
 
 
Więcej informacji można uzyskać w Biurze Stowarzyszenia, tel. 77/465-12-13 lub 605052777 oraz e-mail: krainadino@onet.eu
Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.