Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Zapraszamy na spotkanie informacyjno-szkoleniowe

Serdecznie zapraszamy mieszkańców gmin: Chrząstowice, Dobrodzień, Kolonowskie, Ozimek, Turawa, Zawadzkie, Zębowice do wzięcia udziału w spotkaniach informacyjno - szkoleniowych z zakresu:
• warunków aplikowania o środki na działania z zakresu rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez:
- podejmowanie działalności gospodarczej
- rozwijanie działalności gospodarczej
• dokumentów aplikacyjnych z poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020, 
• wypełniania biznesplanów z poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020, 
• zasad oceniania, interpretacji kryteriów oceny wniosków i wyboru projektów 

Miejsce

Data, godzina

Zakres  spotkania

 

Dom Kultury w Ozimku

Sala nr 14

ul. Dłuskiego 4

 

03.11.2016

16.00- 20.00

 

 

1.Omówienie możliwości i warunków aplikowania o środki na działania z zakresu rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim  przez:

- podejmowanie działalności gospodarczej

- rozwijanie działalności gospodarczej

 

2.Wzory dokumentów aplikacyjnych

z poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020,

 

3.Zasady wypełniania biznesplanów

z poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020,

 

4.Omówienie kryteriów i zasad oceny wniosków.

 

 

Urząd Gminy w Turawie

Sala Narad

ul. Opolska 39 c

 

 

08.11.2016

16.00- 20.00

 

 

 

Centrum Informacji Turystycznej w Zawadzkiem

ul. Dworcowa 3

 

09.11.2016

16.00- 20.00

 

 

Formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej stowarzyszenia www.krainadinozaurow.pl.
Zapraszamy również do udziału w konsultacjach organizowanych w siedzibie Stowarzyszenia:Ozimek, ul. J. Słowackiego 18. 
Więcej informacji można uzyskać w Biurze Stowarzyszenia, tel. 77/465-12-13, e-mail: krainadino@onet.eu

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.