Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 2517/2016 z dnia 23 sierpnia 2016r. ogłosił konkurs fotograficzny dla dzieci i młodzieży pn. „Osobliwości przyrodnicze w obiektywie”.

Celem konkursu jest popularyzacja i upowszechnianie idei ochrony przyrody, kształtowanie pozytywnych postaw związanych z ekologią,  ochroną  środowiska naturalnego i jego bioróżnorodnością oraz upowszechnianie fotografii, jako dziedziny sztuki.

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 16 lat uczęszczającej do szkół na terenie województwa opolskiego.  Konkurs w swym założeniu ma propagować ideę związaną z ochroną rodzimej flory i fauny występującej na terenie województwa opolskiego, a zwłaszcza jej cennych elementów związanych z zadrzewieniami śródpolnymi, zbiorowiskami łąkowymi, tradycyjnymi sadami i alejami przydrożnymi drzew owocowych  oraz entomofauną.

Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Termin nadsyłania zgłoszeń na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego upływa 31 października 2016r. (decyduje data wpływu do sekretariatu Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Józefa Hallera 9, 45-867 Opole)

Regulamin Konkursu oraz pozostałe informacje dostępne są na stronie www.odnowawsi.eu

Opublikował(a): Magdalena Sadowska
Data publikacji:
 20-10-2016 12:55

Modyfikował(a): Magdalena Sadowska
Data modyfikacji:
 20-10-2016 12:57
Przewiń do góry