W dniu 18 lipca 2016 roku w filii nr 2 Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej przy ul. Mickiewicza 1 w Krapkowicach nastąpiło uroczyste podpisanie umowy o współdziałaniu Gminy Krapkowice z gminą Chrząstowice, Izbicko, Prószków, Komprachcice, Tarnów Opolski i Turawa w zakresie utrzymania gminnych obiektów użyteczności publicznej, w tym poprawy efektywności energetycznej tych budynków. Tym samym sygnatariusze umowy – Burmistrzowie i Wójtowie oraz Skarbnicy Gmin powiedzieli „TAK” dla partnerstwa, które rodziło się ponad pół roku. W efekcie zawartej umowy o współdziałaniu przystąpimy niebawem do dialogu konkurencyjnego celem wyboru jednego wykonawcy, który w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego lub innego odpowiedniego modelu prawno-finansowego zaprojektuje, sfinansuje i wykona niezbędne roboty budowlane i dostawy, udzieli gwarancji oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej przez objęte przedsięwzięciem obiekty, jak również świadczył będzie usługi zarządzania energia cieplną i elektryczną w tych budynkach w okresie trwania umowy. 
Niezwykle istotnym jest, iż realizacja tego przedsięwzięcia spowoduje zmniejszenie emisji do atmosfery zanieczyszczeń oraz podniesie jakość życia naszych mieszkańców. Zmieni także wizerunek objętych przedsięwzięciem szkół i przedszkoli, a być może również innych obiektów użyteczności publicznej. 
Model partnerstwa publiczno – prywatnego staje się niezwykle atrakcyjną alternatywą w stosunku do typowego, opartego o ustawę prawo zamówień publicznych, sposobu wyboru wykonawcy robót i formułę realizacji zadań własnych gminy. Pozwala on bowiem sfinansować przedsięwzięcie ze środków partnera prywatnego przy spłacie rozłożonej na długi okres jedynie z uzyskanych, zagwarantowanych przez partnera prywatnego oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej. Z tego też powodu samorządy gminne, mając do dyspozycji na cele inwestycyjne coraz mniej pieniędzy we własnych budżetach, coraz chętniej sięgają po takie rozwiązania. W chwili obecnej w Polsce zawartych jest kilkanaście umów o PPP dot. poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, jednakże dzisiaj podpisana umowa partnerska między 7-mioma gminami jest pierwszą w naszym kraju o takim zasięgu. 
Pozostajemy w nadziei, iż kolejne ważne kroki przybliżające nas – partnerów do osiągnięcia zamierzonego celu, uda nam się realizować z podobnym entuzjazmem, wzajemnym zrozumieniem i zaangażowaniem i odwagą. 
Stanowimy też dobry przykład współpracy, którego powodzenie zależy tylko i wyłącznie od samych ludzi.   

Opracowała:
Irena Wójcik
Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach

IMG_8886 (Small).jpeg
IMG_8887 (Small).jpeg
IMG_8893 (Small).jpeg
IMG_8894 (Small).jpeg
IMG_8903 (Small).jpeg
 

 

Opublikował(a): 
Data publikacji:
 19-07-2016 13:35

Modyfikował(a): 
Data modyfikacji:
 19-07-2016 13:40
Przewiń do góry