Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Pierwsze dofinansowanie w perspektywie 2014-2020

drawing-1.png

Wójt Gminy Turawa Waldemar Kampa, przy kontrasygnacie pani Marii Zubeil - Skarbnika Gminy, podpisał umowę o przyznanie pomocy na realizację operacji pn. "Budowa drogi gminnej ul. Skośnej w miejscowości Zawada". W wyniku realizacji operacji poprawi się dostępność komunikacyjna obiektu użyteczności publicznej w miejscowości Zawada poprzez budowę publicznej drogi gminnej o długości 0.424 km łączącej się z droga powiatową 1705. Kosztorysowa wartość zadania to ok. 612 tys. zł, natomiast przyznane dofinansowanie to 63,63% tej kwoty, czyli 389 479 zł. Wyżej wymienione kwoty moga ulec zmianie w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Przyznane środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-20120.

WP_20160628_10_59_14_Pro.jpeg
WP_20160628_10_59_44_Pro.jpeg
WP_20160628_11_00_41_Pro.jpeg
WP_20160628_11_42_04_Pro.jpeg

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.