Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Pieniądze na drogi w Gminie Turawa

Zarząd Województwa Opolskiego podzielił pieniądze pochodzące ze środków ochrony gruntów rolnych, które wpłynęły do budżetu województwa. Wśród 30 projektów, które otrzymają dofinansowanie znalazły się dwa z terenu Gminy Turawa. Pierwszy dotyczy przebudowy ul. Nadleśnej w Bierdzanach, natomiast drugi to budowa ul. Polnej w Ligocie Turawskiej. Przyznane dofinansowanie to odpowiednio: 88 050 zł oraz 91 500 zł. Kwoty te po przeprowadzeni procedur przetargowych mogą ulec zmianie.

ul. Nadleśna ul. Nadleśna

 

ul. Polna ul. Polna

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.