Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu opracowania pn. „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Turawa”

Document-page-001 (1).jpeg

DOCXFormularz zgłaszania uwag - Projekt założeń (12,20KB)
PDFObwieszczenie Projekt założeń (845,87KB)
PDFProjekt Założeń - TURAWA (5,34MB)
 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.