Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Obwieszczenie Wójta Gminy Turawa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu opracowania pn. Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Turawa oraz do przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie PGN-page-001.jpeg

DOCFormularz zgłaszania uwag PGN.doc (17,00KB)
PDFObwieszczenie PGN.pdf (51,23KB)
PDFProjekt PGN TURAWA - 04.04-1.pdf (6,58MB)
PDFProkół z konsultacji społecznych PGN.pdf (21,23KB)

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.