Polecamy
 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ
 • FR

Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Turawskiej zaprasza Członków na Walne Zebranie

Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Turawskiej z siedzibą w Turawie na podstawie § 16 Statutu Stowarzyszenia zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 21 kwietnia 2016 o godz. 17.00 w restauracji „Turawianka” w Turawie.

Porządek  obrad Walnego Zebrania Towarzystwa Miłośników  Ziemi  Turawskiej :

 1. Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego oraz protokolanta zebrania.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych przez TMZT wg zasad określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 o rachunkowości ( Dz.U. 2013.330 z późn. zm) dla jednostek mikro.
 4. Podjęcie uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego  TMZT za 2015.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania godności członka honorowego TMZT.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wykreślenia z ewidencji członków rzeczywistych TMZT.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nowej wysokości składki członkowskiej.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad.

 

 

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.