Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Turawskiej z siedzibą w Turawie na podstawie § 16 Statutu Stowarzyszenia zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 21 kwietnia 2016 o godz. 17.00 w restauracji „Turawianka” w Turawie.

Porządek  obrad Walnego Zebrania Towarzystwa Miłośników  Ziemi  Turawskiej :

  1. Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego oraz protokolanta zebrania.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych przez TMZT wg zasad określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 o rachunkowości ( Dz.U. 2013.330 z późn. zm) dla jednostek mikro.
  4. Podjęcie uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego  TMZT za 2015.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania godności członka honorowego TMZT.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wykreślenia z ewidencji członków rzeczywistych TMZT.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nowej wysokości składki członkowskiej.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie obrad.

 

 

Opublikował(a): Wioletta Biernot
Data publikacji:
 04-04-2016 14:23

Modyfikował(a): 
Data modyfikacji:
 07-04-2016 07:23
Przewiń do góry