Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Jerzy Farys drugi w plebiscycie NTO "Człowiek Roku"

Pan Jerzy Farys w plebiscycie NTO "Człowiek Roku" zajął drugie miejsce, otrzymując 1204 głosy. Gratulujemy!

Jerzy Farys urodził się w 1965 r., wykształcenie wyższe – mgr historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu, dodatkowo studia podyplomowe z zakresu geografii, przyrody, zarządzania oświatą, bezpieczeństwo i higiena pracy. Pracuje jako nauczyciel w Publicznym Gimnazjum w Turawie. Od 1996 r. regularnie publikuje artykuły kwartaliku lokalnym „Fala”. W roku 2002 r. został członkiem kolegium redakcyjnego kwartalnika, a w latach 2005-2011 był jego redaktorem naczelnym.  Jako autor artykułów podejmuje w nich tematykę historyczną ze szczególnym uwzględnieniem historii Śląska Opolskiego oraz historii gminy Turawa. Cykle jego artykułów to: Kapliczki i krzyże Gminy Turawa, Historia gminy Turawa w okresie II wojny Światowej, wspomnienie wojenne, Kim Ty jesteś Ślązaku? W 2010 r. ukazała się jego książka Historia Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Ligocie Turawskiej.  W roku 2013 wydano monumentalną, bo licząca aż 1548 stron, dwutomową "Księga historii Ziemi Turawskiej"

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.