Polecamy
 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ
 • FR

KONKURS FILMOWY! Odetchnij Głeboko w Aglomeracji Opolskiej

Serdecznie zapraszamy młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie ODETCHNIJ GŁĘBOKO W AGLOMERACJI OPOLSKIEJ

Głównym celem konkursu jest promocja aktywnego, ekologicznego trybu życia w Aglomeracji Opolskiej oraz wykorzystania alternatywnych form transportu w życiu codziennym (np. kolej, autobusy, wypożyczalnie rowerów), ze szczególnym uwzględnieniem poruszania się na rowerze.

Tematyka zgłaszanego filmu musi dotyczyć takich zagadnień jak:

 • promowanie aktywnego, ekologicznego trybu życia,
 • zachęcanie do wykorzystywania alternatywnych form transportu w życiu codziennym,
 • rozwijanie zainteresowań młodzieży tematyką zdrowego stylu życia oraz kształtowanie u nich prozdrowotnych postaw i zachowań,
 • propagowanie zdrowego stylu życia w szkole, w domu i środowisku pozaszkolnym,
 • promowanie eko-inwestycji współfinansowanych z funduszy unijnych,
 • promocja turystyki rowerowej na obszarze Aglomeracji Opolskiej.

Uczestnicy: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z obszaru Aglomeracji Opolskiej (spot może być kręcony przez maksymalnie 2 osoby).

Czas trwania spotu: 180 sekund

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 15 maja 2016r.

Nagrody:

I miejsce – wyjazd dla dwóch osób do Parlamentu Europejskiego (czerwiec 2016r.), kurs filmowy, nagroda rzeczowa.
II miejsce- kurs filmowy, nagrody rzeczowe,
III miejsce- nagroda rzeczowa.

PDFRegulamin konkursu.pdf (1,14MB)
DOCXZałączniki do Regulaminu konkursu.docx (33,30KB)

plakat.jpeg

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.