„NIE” DLA ZMIAN GRANIC GMINY TURAWA


W dniach od 15 do 28 lutego 2016 r. zostały przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami Gminy Turawa, których przedmiotem było pytanie dotyczące zmiany granic Gminy Turawa, polegającej na wyłączeniu części obszaru sołectwa Zawada z Gminy Turawa i jego włączeniu do Miasta Opola.

Konsultacje zostały przeprowadzone w formie ankiet konsultacyjnych, zawierających pytanie i warianty odpowiedzi oraz pouczenie co do sposobu wypełnienia ankiety konsultacyjnej oraz sposób przekazania wypełnionych ankiet konsultacyjnych. W konsultacjach mieli prawo uczestniczyć mieszkańcy Gminy Turawa.

Przedmiotem konsultacji było pytanie następującej treści:

„Czy jest Pani/Pan za zmianą granic Gminy Turawa, polegającą na wyłączeniu części obszaru sołectwa Zawada z Gminy Turawa i jego włączeniu do Miasta Opola?”.

Każdy mieszkaniec Gminy Turawa, biorący udział w konsultacjach, mógł wyrazić swoją opinię przy pomocy ankiety konsultacyjnej, umieszczając w odpowiednim polu ankiety konsultacyjnej („JESTEM ZA”, „JESTEM PRZECIW”, „WSTRZYMUJĘ SIĘ”) znak X, stanowiący odpowiedź na zadane pytanie.

Ankiety konsultacyjne zostały udostępnione poprzez wyłożenie w:

-  holu Urzędu Gminy;

-  jednostkach oświatowych na terenie Gminy;

- miejscu zamieszkania uprawnionych do udziału w konsultacjach poprzez odwiedzające gospodarstwa domowe upoważnione przez Wójta Gminy Turawa osoby.

Ankiety konsultacyjne zostały zebrane :

-  w miejscu zamieszkania uprawnionych do udziału w konsultacjach poprzez odwiedzające gospodarstwa domowe upoważnione przez Wójta Gminy Turawa osoby;

-  w holu Urzędu Gminy w przeznaczonej na ten cel urnie;

- w jednostkach oświatowych i kulturalnych na terenie Gminy w przeznaczonej na ten cel urnie;

-  u sołtysów każdej z jednostek pomocniczych Gminy Turawa.

Liczba uprawnionych do głosowania czyli stałych mieszkańców Gminy Turawa, według danych z ewidencji ludności na dzień 28 lutego 2016 r. wynosi 9.460. W wyniku podsumowania ankiet ustalono, że w konsultacjach wzięło udział 4.988 mieszkańców Gminy Turawa, co stanowi 52,73 %.

 „ZA” zmianą granic Gminy opowiedziało się

65 mieszkańców

1,30%

„PRZECIW” było

4 877 mieszkańców

97,83%

„WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” było

43 mieszkańców

0,86%

Głosy nieważne oddało

3 mieszkańców

-

W obliczeniach nie ujęto 5 ankiet, ze względu na złożenie przez osoby nie mieszkające na terenie Gminy Turawa.

Jak wynika z protokołu z przeprowadzonych konsultacji, przeciw podziałowi Gminy i włączeniu do Miasta Opola opowiedziało się 97,83 % mieszkańców, którzy wzięli udział w konsultacjach. Jest to stanowcze NIE dla planów Prezydenta Arkadiusza Wiśniewskiego.

Zestawienie wynikow - wykres-page-001.jpeg

DSC03574_1.jpeg

PDFZestawienie wyników (132,31KB)

Opublikował(a): 
Data publikacji:
 02-03-2016 10:37

Modyfikował(a): 
Data modyfikacji:
 04-03-2016 08:02
Przewiń do góry