Polecamy
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • FR

Zapraszamy rolników na szkolenie

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Opolu zaprasza na szkolenie, które odbędzie się 28 kwietnia 2016 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali narad w Urzędzie Gminy w Turawie.

Szkolenie to będzie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie indywidualnym. W trakcie szkolenia zaplanowane jest również przeprowadzenie pokazów: bezpiecznej obsługi pilarek łańcuchowych do drewna, udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej oraz odzieży roboczej.

Na zakończenie szkolenia odbędzie się konkurs wiedzy o bhp w rolnictwie, a laureaci konkursu otrzymają nagrody.

Serdecznie zapraszamy

Logotypy UE
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader- Małe Projekty - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Gminę Turawa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.