Wiejska Izba Regionalna w Ligocie Turawskiej przy wsparciu Towarzystwa Miłośników Ziemi Turawskiej oraz Urzędu Gminy Turawa ogłasza kolejny konkurs na najciekawszy obiekt muzealny. Zwracamy się do mieszkańców Gminy Turawa z prośbą o aktywne uczestnictwo w przedsięwzięciu.Zapewniamy, że dostarczone eksponaty znajdą opiekę w dobrze zorganizowanej Izbie Regionalnej w Ligocie Turawskiej. Poniżej przedstawiamy regulamin organizacyjny konkursu.

 

Regulamin organizacyjny konkursu

na najciekawszy obiekt wykonany do 1945 roku, a będący nierozerwalnie związanym z życiem i pracą ludności na terenie Gminy Turawa.

§1.

Konkurs zorganizowano z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Ziemi Turawskiej przy daleko idącym wsparciu organizacyjnym Wiejskiej Izby Regionalnej w Ligocie Turawskiej. Jego głównym celem jest ocalenie pamiątek kultury materialnej regionu turawskiego oraz wzbogacenie już istniejącej ekspozycji wystawienniczej.

§2.

Konkurs trwa od chwili ogłoszenia na łamach "Fali" do 30 kwietnia 2016 r., natomiast ego wyniki ogłoszone zostaną w piątek 20 maja 2016 r. o godz. 13.00 w Wiejskiej Izbie Regionalnej w Ligocie Turawskiej.

§3.

W konkursie mogą wziąć udział wszystkie obiekty (przedmioty) kultury materialnej:

a). pisane - książki, czasopisma, dokumenty, banknoty, zdjęcia, albumy, kroniki, obrazy itp.,

b). przedmioty - z ceramiki, szkła, porcelany i metalu,

c). wystrój wnętrz - nakrycia stołowe, pościel, stroje itp.,

d). drobne narzędzia rolnicze i rzemieślnicze.

Przedmioty przekazane do konkursu nie mogą być przed ich przekazaniem celowo odnawiane (malowane), z wyjątkiem bieżącej konserwacji.

§4.

Komisja Konkursowa dokona oceny punktowej dostarczonych przedmiotów za pomocą

szczegółowych kryteriów.

§5.

Każdy dostarczony do konkursu eksponat staje się własnością Wiejskiej Izby Regionalnej i powinien posiadać informację zawierającą nazwę, wiek, miejsce pochodzenia, przeznaczenie oraz adres właściciela.

§6.

Właścicielom najciekawszych eksponatów zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia.

 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu uzyskać można pod tel. 77 42130 62 oraz 604 88 77 43.

Opublikował(a): Wioletta Biernot
Data publikacji:
 23-02-2016 10:55

Przewiń do góry