Urząd Gminy w Turawie oraz Wiejska Izba Regionalna Gminy Turawa w Ligocie Turawskiej zapraszają wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Turawa do wzięcia udziału w XII edycji konkursu kroszonkarskiego, który odbędzie się 18 marca 2016 r. (piątek) o godz. 9:00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Turawskiej przy ul. Kadłubskiej 1.

 

R E G U L A M I N
konkursu na zdobienie jaj wielkanocnych

 


ORGANIZATOR:

Urząd Gminy w Turawie oraz Wiejska Izba Regionalna Gminy Turawa w Ligocie Turawskiej

CEL:

Konkurs ma na celu podtrzymanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi wśród mieszkańców naszej Gminy.

 

ZASADY REGULAMINU

1. W konkursie mogą brać udział mieszkańcy Gminy Turawa oraz uczniowie szkół z terenu Gminy Turawa.

2. By wziąć udział w konkursie należy zgłosić się w terminie określonym przez Organizatorów podając przy tym takie dane jak: imię, nazwisko, technika zdobienia jaj oraz kategorię wiekową. Uczniowie dodatkowo podają klasę i szkołę.

3. Na konkurs należy przywieźć 1 ugotowane jajko (gotować co najmniej 2 godz.) następnie w czasie do 3 godzin należy to jajko ozdobić wybraną przez siebie techniką.

4. Prace oceniane będą w następujący sposób:

1. Według kategorii wiekowej oraz techniki zdobieniowej:

a) uczniowie klas I - III - technika rytownicza
b) uczniowie klas I - III - technika dowolna (pozostałe techniki)
c) uczniowie klas IV - VI - technika rytownicza
d) uczniowie klas IV - VI - technika dowolna (pozostałe techniki)

2. Według kategorii wiekowej bez podziału na technikę zdobienia:

a) młodzież gimnazjalna oraz dorośli

5. Zdobienie jaj odbywa się z materiałów własnych.

6. Kryteria oceny prac:
- zachowanie tradycyjnych motywów i kolorystyki
- precyzja i dokładność wykonania
- walory artystyczne

7. Prace biorące udział w konkursie stanowią własność organizatora.

8. Nagrody:

a) za najlepsze prace konkursowe zostaną przyznane nagrody oraz dyplomy
b) o przyznaniu nagród decyduje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora

9. W kwestiach spornych interpretacja regulaminu należy do Komisji Konkursowej.

U W A G A ! ! !

Do 09 marca br. należy dokonać zgłoszenia udziału w konkursie:

- telefonicznie pod nr 77 42 12 012 wewnętrzny 108 bądź
- elektronicznie na adres:
podając takie informacje jak: imię, nazwisko, technika zdobienia jaj oraz kategorię wiekową. Uczniowie dodatkowo podają klasę i szkołę.

Opublikował(a): Wioletta Biernot
Data publikacji:
 16-02-2016 08:43

Modyfikował(a): 
Data modyfikacji:
 04-03-2016 13:44
Przewiń do góry